เอซี โฮมคอนสตรัคชั่น

บริษัท เอ ซี โฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด รับให้บริการรับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง บริการออกแบบบ้าน 3 มิติ ออกแบบและเขียนแบบ พร้อมตกแต่งภายในครบวงจร บริษัทมีทีมออกแบบบ้านที่ทันสมัยมีสไตล์ตอบโจทย์ลูกค้า โดยทีมงานก่อสร้าง และพนักงานที่เป็นมืออาชีพที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความต้องการของลูกค้าให้เป็นจริงได้ อีกทั้งบริษัทมีความเป็นมืออาชีพที่จะคอยดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า จึงทำให้บริษัทสามารถสร้างความพึงพอใจ และเป็นที่ยอมรับของลูก รวมทั้งได้มีกรนำเทคโนโลยีใหม่ๆและวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และมีการให้บริการให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้างและออกแบบกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด